Inicio » Archivo » Uztaila 2013

Uztaila 2013

Gizarte Larrialdietako Laguntza

BDE-a ez bezala Gizarte Larrieldatietako laguntzak ez dira eskubide bat. Gizarte-larrialdietarako laguntzak ez dira aldizkakoak, dirutan ematen dira, subentzio moduan. Gizarte-bazterkeriarik gerta ez dadin edo halako bazterkeriak konpontzeko behar-beharrezkoak diren gastuak ordaintzeko nahiko baliabiderik ez duten pertsona edo familientzat dira, eta berdin dio dena delako gastua arrunta edo ohiz kanpokoa den.

Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO)

EPO izenekoa eskubide bat da, Diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DBE) osagarria. Ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren alokairu-gastuak kitatzera bideratuta dago. Alokairua edozein modalitatetakoa izanik ere eta ez dira 250 euro baino gehiago emango. 

Laneko diru-sarrerak osatzeko errenta

Enplegua daukan pertsona batek BDE-a eskatzeko aukera dauka, soladata beti ere BDE-a eskeintzen duen hilabeteko kopurua baino baxuagoa bada, horrela BDEak eskeintzen duen diru sarrerara iristeko falta dena eskeiniz. BDEa bezala eskubide bat da, eta baldintzak oso antzekoak dira.

Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE)

DBE-a (Dirusarrerak Bermatzeko Errenta) hilero jasotzen den diru-laguntza da, baliabide ekonomiko nahikorik ez duten pertsonek oinarrizko beharrak ase ditzaten. Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta eskubide bat da. Hau da, eskatutako baldintzak betetzen dituen pertsona edo familiei eskeini behar zaie. 

Gizarte laguntzak

 

Gizarte laguntzak, gure eskubidea

Lana eta baliabiderik gabe, zer egin?

Zer gertatzen da lanik gabe geratzen bagara? Eta langabezia dirulaguntza amaitzerakoan, zer? Zer egin dezaket? Nora joan naiteke? Ze eskubide dauzkat? 

Galdera guzti hauek erantzutea instituzioen bete beharra da, Udaletxearena batez ere, informazio kanpainak bultzatuz. Baina isiltasunaren politika da nagusi edo erdizkako informazio interesatua helarazten dute. Hemen galdera hauei erantzuna ematen saiatuko gara.