Eskutitz eredua

Inprimatzeko egokitutako bertsioa

Ogasun publikorako eskutitz eredua

Ogasun publikoko ordezkari agurgarria,

Zergen ordainketaren bidez Estatuko gastuak ordaintzen laguntzen dut, inposaturiko aurrekontu batzuetan azaltzen direnak: guztion artean jartzen dugun dirua gutxi batzuek kudeatzen dute.

Kontzientzia arrazoiengatik ezin dut eta ez dut guztion onurarako baliagarriak ez diren eta gutxiengo pribilejiatu baten probetxurako zuzendurik dauden sailetan lagundu nahi, gizartearen gehiengoaren beharrei bizkarra emanez.

Honengatik, zerga-eragozletzat jotzen dut nere burua. Aurrekoarekin adostasunean, ............ euro .........................ren kontu korrontean sartu ditut, benetan publikoak diren baliabideak sortzen lan egiten duen entitate edo kolektiboan, ordainketa gizartearentzat baliagarria den helburura bideratuz, horrela Estatuak inposatutako kopurua ordaintzeari uko egiten diot, armada, polizia, gartzelak, zorra, eliza, monarkia, etb. bezalako gastuak gizartearen behar garrantzitsuenak betetzea ezintzen dutenak. 

Zerga-eragozle onartzea nahi dut, injustiziatik dirua kentzeko, iruzur asmorik gabe, 2013ko zerga-eragozle kanpainako iragarkietan ondorioztatu daitekeen bezala, baita eskutitz honetan adierazitakoaren bidez.

Adeitasunez,

Sinadura:

......................en, 2013ko ......................................a.

 

 

etiquetas: